Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2013

candybrain
15:47
candybrain
15:46
all my friends are dead
candybrain
15:44
2701 53f2 390
Reposted fromsoeasy soeasy
candybrain
15:42
2501 88cb 390
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viabrejkor brejkor

August 25 2013

candybrain
16:47
9096 1270 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaszydera szydera

August 22 2013

candybrain
20:44
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna viaborn2beanxious born2beanxious
candybrain
20:42
5941 0028 390
Reposted fromborn2beanxious born2beanxious

August 20 2013

candybrain
23:06
Wiecie, co bym chciała? Kawiarnię. Ale nie taką zwykła, gdzie spotykasz się ze znajomymi. Nie, ja chcę Kawiarnię, gdzie spotykasz się z nieznajomymi.
Mógłby ktoś powiedzieć, że do tego służą kawiarnie, żeby spotykać nieznajomych. Ale ja bym chciała Kawiarnię, gdzie możesz spotkać tylko nieznajomych. Miejsce, gdzie - kiedy tam wejdziesz i zauważysz samotnie siedzącą osobę możesz spokojnie się doń dosiąść bez zamartwiania, że ktoś coś źle zinterpretuje.
Dosiadasz się do kogoś, bo chcesz z nią porozmawiać. O pogodzie, szkole, pracy, uczuciach, o tym, że ten siaki i owaki jest taki siaki i owaki. O wszystkim i o niczym. I to jest w porządku. Bo ta Kawiarnia służyłaby właśnie po to, żeby porozmawiać z kimś z innym punktem widzenie, z kimś, kto cię nie zna i nie osądza.
Tylko, że do ciebie też się ktoś może dosiąść. Nie możesz wtedy robić wymówek. Jeśli nie chciałeś, żeby ktoś cię zauważyć trzeba było pójść gdzie indziej.
W tej Kawiarni spotykają się samotni ludzie, którzy choć przez chwilę nie chcą być sami. Chcą się zaprzyjaźń, zakochać, pobawić, porozmawiać z kimś interesującym, czy oderwać się na chwilę od własnych problemów.
A jeśli znajomość wyjdzie poza granice Kawiarni? Znakomicie! Dobrze dla was, że wśród nieznajomych znaleźliście kogoś znajomego

Czy to, co napisałam ma w ogóle sens?
Reposted frommyname myname
candybrain
23:02
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viasidestory sidestory
23:01
9155 ee12 390
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea
23:00
9140 9379 390
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea
candybrain
22:45
22:44
22:43
6396 7600 390
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viasidestory sidestory
candybrain
22:41
3191 89fb 390
Reposted fromprofanum profanum viainfinitenoise infinitenoise
22:40
5296 099a 390
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viagoaskalice goaskalice
candybrain
22:38
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarszczowa barszczowa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
22:32
2375 f3d6 390

-

22:31
2664 d8d0 390

August 01 2013

candybrain
17:58
Tęsknię za Tobą jesiennie -
Za Tobą odległą
O zimne deszcze -

Szukam Cię w nocy ciemnej,
W taki mrok,
W taki chłód
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl